Poznajmy piękno naszej okolicy

Odkąd w Błędowie powstała tablica informacyjna z numerami domów oraz z ciekawymi miejscami, przejezdni zawsze znajdą to czego szukali. Tablica powstała w ramach projektu „Pożyteczne wakacje 2011 – Poznajmy piękno naszej okolicy” sfinansowanego z Fundacji Wspomagania Wsi. Podczas trwania projektu dzieci i młodzież z Błędowa miały okazje także poznać historię naszej wsi, dzięki prowadzonej przez Panią Marię Balon kronice. W czasie zajęć odbył się konkurs plastyczny dotyczący opieki na  zwierzętami a także uczestnicy projektu mogli poznać życie codzienne zwierząt odwiedzając ich w pobliskich domostwach.

Na zakończenie projektu nasi podopieczni i opiekunowie mieli okazje przyjrzeć się z bliska zwierzętom mieszkających w mini zoo w Myślęcinku.

Stowarzyszenie dziękuje wszystkim członkom, którzy włączyli się w opiekę nad dziećmi podczas trwania zajęć oraz pozostałym osobom, którzy pomagali przy konstruowaniu tablicy w szczególności Państwu Małgorzacie i Krzysztofowi Wechman.