Nasza wieś najpiękniejsza

Po raz czwarty Stowarzyszenie Nasza Wieś z Błędowa wygrało konkurs na Pożyczenie Wakacje 2012, który co roku ogłasza Fundacja Wspomagania Wsi z Warszawy. Kwota dofinansowania wyniosła 3 000,00 zł. Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny możemy zorganizować czas wolny dla dzieci podczas tegorocznych wakacji. Planujemy podczas spotkań z dziećmi oprócz oczywiście zabaw i gier odmalowanie przystanku autobusowego, Krzyża Św. oraz nasadzanie roślinności przy pomniku ofiar pomordowanych podczas II wojny światowej. Ponadto sprawdzimy czy warunki życia zwierząt domowych poprawiły się od ostatniej wizyty naszych podopiecznych, który była zorganizowana w ubiegłym roku. Na zakończenie projektu wybierzemy się wspólnie do Planetarium w Toruniu, ten wyjazd na pewno pomoże zrozumieć dzieciom jakie zjawiska zachodzą na naszym niebie. Projekt będzie realizowany od 9-20 lipca 2012 r