Projekt inwestycyjny w Błędowie

Pod koniec września 2014 roku Stowarzyszenie Nasza Wieś zakończyło projekt inwestycyjny pt.”  Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Błędowo poprzez przebudowę nawierzchni chodnika, wykonania oświetlenia z lamp solarnych, małej architektury i zagospodarowanie terenu zielonego”.

To było bardzo duże wyzwanie dla Stowarzyszenia, które do tej pory nie realizowało projektów inwestycyjnych.

Cel projektu to poprawa estetyki Wsi, a biorąc pod uwagę położenie i naturalne warunki przyrodnicze wykonanie inwestycji sprawiło, że Błędowo stało się bardziej atrakcyjne i lepiej postrzegane w naszej gminie a także i w powiecie.

Jednak wnioskodawcom nie chodziło wyłącznie o wizerunek ale także o bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z tego terenu. Przykładem na to są zamontowane lampy solarne, oświetlające ciąg pieszy i staw ale także wymiana elementów placu zabaw, który posiada wymagane atesty i certyfikaty.

Całkowita wartość inwestycji to 72 300,70 zł, z tego10 845,10 zł otrzymaliśmy z Gminy Płużnica jako wkład własny, natomiast pozostała kwota 61 455,60 zł pochodzi z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Przed:

Po: