Podsumowanie działań

W dniu 15 października 2017 r. odbyło się ostatnie działanie w ramach projektu „Błędowo z historią w tle”, który realizowany był od lutego tego roku. Celem spotkania było podsumowanie projektu i omówienie wszystkich jego etapów. Odbyła się prelekcja poprowadzona przez Pana Janusza Marcinkowskiego dotycząca historii wsi oraz losów jej mieszkańców. Były to trudne czasy jak wspomina Pan Janusz opisując losy mieszkańców w Płużnickich Historiach, okupione często życiem, jednak ludzie od dawien dawna budowali swoje małe społeczności, walcząc o wolność i honor. Warto spisywać te dziej i po prostu warto pamiętać jakie są nasze korzenie…

Podczas podsumowania można było zobaczyć wystawę zdjęć z poszczególnych etapów projektu, zapoznać się ze starymi protokołami z zebrań sołeckich oraz obejrzeć kroniki i inne publikacje.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w realizacji projektu za przygotowanie poczęstunku na te i inne spotkania: członkom stowarzyszenia, radzie sołeckiej wraz z Panią Sołtys, członkom OSP Błędowo oraz innym mieszkańcom Błędowa, Płąchaw, Wiewiórek, Działowa i Gorynia, którzy wspierali nas realizując projekt.

Projekt współfinansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu FIO.