Nasza przygoda z tańcami narodowymi

Przed blisko 2 miesiące uczestnicy projektu „Od niepodległości do wolności” uczestniczyli w lekcjach Kujawiaka. Przed kilka dni zaczynano od nauki podstawowych kroków pojedynczo a następnie w parach, powoli przechodząc do podstawowych figur tanecznych. Następnie już tylko doskonalono cały układ taneczny. Piękno Kujawiaka zawarte jest w jego sentymentalnym, aczkolwiek nie pozbawionym dynamizmu charakterze. Kroki są pełne liryzmu, wykonywane w sposób spokojny i raczej cichy.

Najszybciej taniec opanowali najmłodsi uczestnicy, ale to tylko zachęciło nas do nauki.

Projekt „od niepodległości do wolności” dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.