Obchody 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości-pamiętamy

Stowarzyszenie Nasza Wieś na dzień 11-stego listopada zaprosiło wszystkich mieszkańców na uroczystości związane z 100-etną rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15:00 na placu przed remizą – poczet flagowy wciągnął flagę na maszt i odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego.

Potem delegacja udała się złożyć kwiaty przy pomniku pomordowanych w okresie II wojny światowej, a w tym czasie Pan Janusz Marcinkowski przedstawił historię tego zdarzenia. Dalsza część uroczystości odbywała się na świetlicy.

Pan J. Marcinkowski opowiedział o sytuacji społecznej w okresie odzyskiwaniu niepodległości na naszym terenie, Pan Jakub Groth o historii i dzisiejszych działaniach OSP-Błędowo. Strażacy z Błędowa byli honorowym gościem tej uroczystości jako lokalni patrioci. To właśnie oni byli wiodącym głosem przy śpiewaniu pieśni patriotycznych.

Przeczytano też fragmenty ,,Przedwiośnia” Żeromskiego – tegoroczna lektura czytania narodowego.

Czytali -Pan wójt M. Skonieczka, ksiądz St. Szajda, sołtys D. Karpus, Anna i Krzysztof Szatkowscy oraz W. Groth.

Na zakończenie grupa taneczna składająca się z 6 – dzieci i 16 -dorosłych zatańczyła taniec narodowy Kujawiak, za co została nagrodzona gromkimi brawami. Naukę tańca prowadziła Pani G. Majewska. Oczywiście na stołach stała kawa i ciasto. O oprawę muzyczną do hymnu i pieśni patriotycznych zadbały Pani D. Rygielska i M. Aniszewska.

Wszystkim uczestnikom uroczystości wręczono kokardy narodowe. Cała uroczystość została zrealizowana w ramach projektu ,,Od niepodległości do wolności” finansowanego z Programu FIO – 2018.

W ramach tego projektu zakupiliśmy też flagi narodowe 80 szt., które zostały rozdane mieszkańcom przed Świętem Niepodległości.