Szkolenie z FIO drogą do PROO

Dziesięcioro członków Stowarzyszenia Nasza Wieś w dniach 22-23 lutego 2019 r. wzięło udział w szkoleniu pt. „Formalno-prawne aspekty wolontariatu oraz planowanie projektów”.

Zmieniające się prawo oraz przepisy wymuszają na organizacjach pozarządowych ciągłe podnoszenie swojej wiedzy w różnych aspektach. My także chcemy aby działania przez nas realizowane na rzecz społeczności lokalnej były na wysokim poziomie i dlatego chcemy się uczyć.

Podczas szkolenia poznaliśmy czym jest wolontariat, jak pozyskiwać nowych wolontariuszy, jak prawidłowo zawierać z nimi umowy oraz nauczyliśmy się planowania projektów.

Udział w szkoleniu pozwoli nam jeszcze lepiej realizować misje stowarzyszenia.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach dwuletniego projektu „Od niepodległości do wolności” współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich