„Od dotacji do profesjonalizacji”

Stowarzyszenie Nasza Wieś realizuje kolejną inicjatywę pt. „Od dotacji do profesjonalizacji”.

Tym razem kwota pozyskana na działania to 235 000 zł. Jest to jak do tej pory najwyższe dofinansowanie jakie udało nam się pozyskać. Środki przeznaczone zostaną na działania związane z rozwojem instytucjonalnym oraz technicznym naszej organizacji. Zamierzamy między innymi zakupić sprzęt biurowy, wyremontować pomieszczenia, przeszkolić członków stowarzyszenia pod kątem lepszej pracy grupowej, komunikacji w zespole oraz nabyć umiejętności animatora. Opracowywana zostanie własna strona internetowa, zaopatrzymy się w stroje z logo stowarzyszenia oraz powstanie film o dotychczasowej działalności. Te działania mają pomóc jeszcze lepiej realizować cele statutowe, bezpieczniej i sprawniej pracować oraz być bardziej rozpoznawalni w regionie.

Wizyta studyjna sfinansowana została przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 1a.