Warsztaty interpersonalne

Piętnastu członków Stowarzyszenia Nasza Wieś uczestniczyło w 3 dniowych warsztatach interpersonalnych. Warsztaty odbywały się w dniach 5-7 czerwca 2020 r. w malowniczym Zajeździe Fojutowo.

Trening interpersonalny jest metodą rozwojową, która pozwala pogłębić wiedzę o samym sobie. Mieliśmy możliwość przyglądania się własnemu sposobowi funkcjonowania w relacjach z innymi. Bezpieczna atmosfera w trakcie warsztatów pozwoliła na eksperymentowanie z różnymi zachowaniami społecznymi.

Doświadczaliśmy różnych emocji i przyglądaliśmy się swoim reakcjom a także reakcjom innych, które są skutkiem ich zachowań. Uczestnictwo w warsztatach umożliwiło zrozumienie typowych reakcji w sytuacjach społecznych, pozwoliło nauczyć się efektywniejszej komunikacji, która jest kluczową kompetencją w obecnych czasach.

Pozyskane umiejętności wykorzystamy w relacjach z innymi ludźmi w celu osiągnięcia oczekiwanej skuteczności, inicjowania i podtrzymania pozytywnych relacji z nimi.

Warsztaty zostały zorganizowane dzięki zadaniu „Od dotacji do profesjonalizacji” i dofinansowane z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 1a.