Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Nasza Wieś.

Zarząd Stowarzyszenia Nasza Wieś zaprasza na posiedzenie sprawozdawcze Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 22 czerwca 2020 r. ( poniedziałek) o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Błędowie.