Działalność odpłatna

22 czerwca 2020 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Nasza Wieś podjęło uchwałę od zmianie statutu, w którym poszerzono działalność stowarzyszenia o działalność odpłatną pożytku publicznego.

Na zebraniu członkowie Stowarzyszenia zaprezentowali się w uszytych ze środków PROO lokalnych strojach.