Opracowujemy wieloletni plan współpracy

W dniach 1-3 VII oraz 15-17 VII 2020 r. w restauracji Spiżarnia w Białym Borze odbyły się warsztaty z zakresu budowania wieloletniego planu na lata 2021-2025. Prowadzącą warsztatów była Pani Mirosława Tomasik z TRGP, doświadczona trenerka w pracy z ngo. W sześciodniowych spotkaniach uczestniczyło 15 członków Stowarzyszenia Nasza Wieś. Celem głównym warsztatów był wzrost potencjału organizacji poprzez zwiększenie kompetencji i wiedzy jej członków.

W pierwszej części warsztatów wypracowaliśmy wizje i misję naszego stowarzyszenia. Pracowaliśmy w grupach i to pozwoliło nam na szersze spojrzenie na problemy naszego stowarzyszenia. Diagnoza jaką przeprowadziliśmy pokazała nam jakie są nasze słabe strony i jakie zagrożenia mogą zakłócić działania stowarzyszenia. Musimy więc zmobilizować wszystkich członków i mieszkańców, aby poprawić tą sytuację.

W drugiej części warsztatów zajęliśmy się opracowaniem planu wieloletniego na lata 2021-2025 naszego stowarzyszenia.

Wypracowaliśmy wspólnie nasze cele i zamierzenia oraz w jaki sposób chcemy sprawić, aby nasza organizacja była profesjonalna i rozpoznawalna. Stworzyliśmy więc strategię rozwoju Stowarzyszenia Nasza Wieś. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy własny dokument i zawsze możemy z niego skorzystać.

Praca zespołowa pokazała nam jakim potencjałem dysponują poszczególni członkowie stowarzyszenia.

Bardzo dziękujmy wszystkim uczestnikom warsztatów, a przede wszystkim Pani Tomasik za profesjonalnie przekazaną wiedzę. Naszym zdaniem, był to czas wykorzystany bardzo pożytecznie i oby w 100 % pozwolił nam zrealizować cele i założenia.

Przeprowadzenie warsztatów było możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach działania od „Dotacji do profesjonalizacji”, ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich pozyskanych z Narodowego Instytutu Wolności, Priorytet 1a.