Członkowie SNW znowu planują…

W dniach 4-6 września 2020 r. w Polednie 10 członków Stowarzyszenia Nasza Wieś uczestniczyło w ostatnim w tym roku szkoleniu pt.” Planowanie i realizacja projektów”.

Podczas pierwszego dnia skupiliśmy się na diagnozie problemu co było dość kłopotliwe, ale trenerka doświadczona w pracy z ngo naprowadziła nas na właściwe tory. Przeprowadziliśmy analizę otoczenia i postawiliśmy sobie wspólny cel. Następnie zajęliśmy się planowaniem działań w projekcie, harmonogramem oraz określiliśmy budżet. Z tym nie mieliśmy już kłopotów, ponieważ podczas poprzednich szkoleń opracowywaliśmy kosztorys na kolejne lata naszych działań. Trzeciego dnia szkolenia podsumowaliśmy opracowany projekt i omówiliśmy, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie.

W szkoleniu uczestniczyli także nowi członkowie którzy po szkoleniu odkryli, że napisanie projektu wcale nie jest takie proste….Mimo wszystko doszliśmy do wniosku, że z każdego kolejnego szkolenia czy warsztatu wracamy „bogatsi” o kolejne doświadczenia i wiedzę. Po raz kolejny udaje nam się zrealizować zamierzony cel.

Szkolenie upłynęło w miłej atmosferze za co dziękujemy sobie nawzajem.

Zorganizowanie szkolenia było możliwe dzięki Działaniu „Od dotacji do profesjonalizacji” ze środków z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Priorytet 1a.