Błędowska zawierucha – coś dla oka, ucha i ducha

Stowarzyszenie Nasza Wieś jest opiekunem projektu pt. ,,Błędowska zawierucha – coś dla oka, ucha i ducha” finansowanego w ramach Programu ,,Małe granty Gminy Płużnica”. Wsparcie finansowe na projekt w kwocie 1988 zł. otrzymała grupa nieformalna ,, Zaradni radni”. Celem projektu jest wzrost rozwoju społeczno – kulturalnego 20 mieszkańców Błędowa oraz poprawa estetyki świetlicy wiejskiej w okresie 01.06.2020 – 31.10.2020.

W trakcie realizacji projektu uczestnicy uporządkowali teren przy świetlicy, wysypali przygotowane miejsca kamieniem i nasadzili ozdobne krzewy i kwiaty.

Przeprowadzono również 6 godzin warsztatów wokalnych – piosenki z przytupem, do których akompaniowała Dorota Rygielska. Nabyte umiejętności wokalne uczestnicy projektu zaprezentowali na biesiadzie, na którą zaprosili swoich najbliższych.

W związku z pandemią wszystkie zadania były realizowane w dwóch grupach po 10 osób.