Kolejna Wizyta studyjna

Członkowie Stowarzyszenia Nasza Wieś w dniach 2-4.10.2020 r brali udział w wizycie studyjnej do wiosek tematycznych położonych w okolicy Nidzicy. W wyjeździe uczestniczyło 25 osób. Pierwszego dnia odwiedziliśmy Wioskę Garncarską w miejscowości Kamionka. Przywitał nas Pan Krzysztof Margol, główny założyciel i Prezes Zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju ,,Nida”. Po mazurskim poczęstunku poznaliśmy genezę powstawania wiosek tematycznych. Następnie uczestniczyliśmy w warsztatach garncarskich. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób powstają gliniane naczynia, które następnie zdobiliśmy. Chętni mogli również spróbować swoich sił na kole garncarskim.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od spaceru po Rezerwacie Przyrody Źródeł Rzeki Łyna. Pan Darek Grzebała z Łyńskiego Centrum Rozwoju „AŁNA” w interesujący sposób przedstawił nam jak powstała Wioska Źródlana. Następnie braliśmy udział w warsztatach mydlarskich, gdzie każdy mógł własnoręcznie wykonać swoje mydełka. Popołudniu wróciliśmy do Wioski Garncarskiej, gdzie obejrzeliśmy zakątki tematyczne Rajskiego Ogrodu. Oprócz ciekawych gatunków roślin, które występują w ogrodzie o powierzchni około 3,5 ha, każdy uczestnik mógł zebrać nasiona do wysiewu. Po długim spacerze odpoczęliśmy w Domu Pracy Twórczej Niezapominajka, gdzie usłyszeliśmy jakie projekty są prowadzone dla dzieci i młodzieży.

Podczas ostatniego dnia naszej wizyty odbyły się warsztaty dotyczące tworzenia wiosek tematycznych. Po wielkiej burzy mózgów, stwierdziliśmy, że być może i my moglibyśmy utworzyć taka wioską u siebie…. Z kolejnego wyjazdu znowu wróciliśmy mądrzejsi o kolejne doświadczenia. Cieszymy się, że każdy wyjazd pobudza nas do kolejnych działań i motywuje nas do pracy.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach działania „Od dotacji do profesjonalizacji” dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.