Strategia rozwoju Stowarzyszenia Nasza Wieś na lata 2021-2025

Stowarzyszenie Nasza Wieś prezentuje poniżej plan działania stowarzyszenia Nasza Wieś.

Ten dokument na pomóc członkom stowarzyszenia skuteczniej wypełnić naszą misję…

Dokument został opracowany dzięki funduszom pozyskanym z Narodowego Instytutu

Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018 – 2030, Priorytet 1a