Nauka Zarządzania organizacją, fundraising i promocja

Podczas trzech dni członkowie Stowarzyszenia Nasza Wieś poznawali elementy dobrego zarządzania, skuteczne narzędzia promocji oraz jak pozyskiwać środki finansowe na działania statutowe.

Szkolenie rozpoczęło się od zarządzania zespołem, omówiliśmy sobie jakie są typy zarządzania i osobowości. To wiązało się z analizą naszych słabych i mocnych stron.

Następnie zajęliśmy się promocją naszej organizacji. Większość z nas wie co to promocja, jednak w ostatnich kilkunastu latach metody i techniki skutecznej promocji też się zmieniły. W inny sposób dotrzemy do osób starszych i w inny do młodzieży. Trenerka pokazała nam ciekawe rozwiązania i narzędzia, które można wykorzystać, aby dotrzeć do konkretnych odbiorców bez większych nakładów finansowych.

Ostatniego dnia poznawaliśmy fundraising, czyli proces zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych i samorządowych. Jednak najważniejsze nie są pieniądze, lecz budowanie relacji z darczyńcą i włączenie go do osiągnięcia określonego celu.

Po szkoleniu jesteśmy „bogatsi” o nową, wiedzę, która w przyszłości może zaprocentować dla naszego Stowarzyszenia – mówi Marzena Kantak – członkini stowarzyszenia i uczestniczka szkolenia.

Szkolenie w dniach 10-12.05.2021 r., sfinansowane zostało w ramach działania „Od dotacji do profesjonalizacji” przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 1a.