Wyjazd edukacyjny wzdłuż linii morza pt. „Śladami Pomorza”

W ubiegły weekend odbył się wyjazd edukacyjny wzdłuż linii morza pt. „Śladami Pomorza”, w którym uczestniczyło 50 osób. Pierwszym punktem naszego wyjazdu był obóz koncentracyjny w Sztutowie, następnie przejechaliśmy do Gdańska gdzie przy wykorzystaniu audioprzewodników zwiedzaliśmy Muzeum II Wojny Światowej.

W niedzielę zgłębialiśmy wiedzę na temat Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Półwyspie Westerplatte. Mieliśmy okazję zobaczyć Stocznie Gdańską, która było zarzewiem rodzącego się ruchu robotników i NSZZ „Solidarność”, które znacząco przyczyniły się rozwoju przywrócenia demokracji w Polsce.

Złożyliśmy symboliczne wiązanki na Placu Trzech Krzyży i cmentarzu obrońców Westerplatte.

Dzięki wyjazdowi uczestnicy mogli poznać historię najnowszą, która obejmuje między innymi II Wojnę Światową oraz walkę o demokrację i upadek Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Wartością dodaną było dla nas włączenie się w to wydarzenie nowych osób, które zechciały poznać z nami „trochę” historii .

Wyjazd edukacyjny realizowany był w ramach projektu “Wspólna historia – drogą do jej lepszego poznania” – dzięki środkom finansowym otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Nowe FIO 2024.

Organizatorzy wyjazdu: Stowarzyszenie Nasza Wieś, KGW Błędowo i KGW Płachawy.