Kategoria: Błędowo z historią w tle

Poznajemy historię

W dniach 30.06-2.07.2017 roku Stowarzyszenie Nasza Wieś zorganizowało wyjazd edukacyjno-integracyjny do Oświęcimia, Wieliczki i Krakowa. W wydarzeniu tym więzło udział 50 mieszkańców naszej Gminy. Było to trzecie działanie w ramach projektu „Błędowo z historią...

Razem świętujemy

1 czerwca 2017 roku Stowarzyszenie Nasza Wieś zorganizowało wspólny  Dzień Dziecka/Matki/Ojca w ramach projektu „Błędowo z historia w tle”. To drugie działanie w ramach projektu na którego realizację Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Programu Fundusz...