,,Integracja polsko – ukraińska”

Stowarzyszenie Nasza Wieś Błędowo zrealizowało projekt ,,Pomocna dłoń dla Ukrainy.” Dofinansowanie otrzymaliśmy z programu ,,Małe granty Gminy Płużnica” współfinansowany przez Gminę Płużnica, realizowany przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. W ramach projektu 20 uchodźców...