Młodzież z Błędowa do pracy gotowa

Stowarzyszenie Nasza Wieś w Błędowie wygrała konkurs ogłoszony przez Fundację Wspomagania Wsi z Warszawy  na pożyteczne wakacje 2009 pt. „Młodzież z Błędowa do pracy gotowa”. Jest to nasz pierwszy wygrany projekt jako Stowarzyszenie, wcześniej działaliśmy i  próbowaliśmy swoich w innych konkursach jako Rada Sołecka. Dotacja w wysokości 3 000,00 zł pozwoli nam na zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z naszej wsi  oraz poprawienie wizerunku najbliższej okolicy. Projekt trwać  będzie od 13 do 24 lipca tego roku. Zajęcia z 15 osobową grupą dzieci prowadzone będą przez 10 dni, po 4 godziny dziennie pod opieką dwóch członków Stowarzyszenia. Dla uczestników projektu przewidujemy poczęstunek oraz napoje.  Projekt obejmował będzie między innymi renowację pomnika ofiar pomordowanych podczas II wojny światowej, obsadzenie roślinnością boiska do piłki nożnej oraz placu przy świetlicy, uporządkowanie terenu wokół cmentarza katolickiego jak i ewangelickiego. To tylko część z zaplanowanych zadań ale mamy nadzieję, że wspólna praca i integracja uczestników projektu nauczy młode pokolenie szacunku do pracy własnej i innych oraz pozwoli spędzić miło czas wolny od nauki tym, którzy przez okres wakacji nie wyjeżdżają.