O nas

Założenie „Stowarzyszenia Nasza Wieś”

9 stycznia 2009 roku do Krajowego Rejestru Sądowego wpłynęło pismo od członków założycieli informujące o założeniu nowego stowarzyszenie od nazwą „Stowarzyszenie Nasza Wieś” w Błędowie. W skład członków założycieli weszli mieszkańcy Błędowa:

 1. Maria Balon
 2. Genowefa Będzichowska
 3. Danuta Bolisęga
 4. Elżbieta Czarnecka
 5. Wojciech Groth
 6. Krystyna Jaworska
 7. Zbigniew Jaworski
 8. Teresa Kopacz
 9. Irena Poszman
 10. Hanna Smolińska
 11. Anna Szatkowska
 12. Alina Szyszka
 13. Genowefa Warżała
 14. Monika Warżała
 15. Zdzisław Warżała

Celem naszego stowarzyszenia jest:

 • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Błędowo
 • wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym
 • promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju.

Przez 10 lat „Stowarzyszenie Nasza Wieś” pozyskało dofinansowania / dotacje na 13 projektów, zrealizowanych własnymi siłami, przy wsparciu wielu osób, instytucji, stowarzyszeń.

Misją Stowarzyszenia „Nasza Wieś” w Błędowie jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, kultywowanie tradycji lokalnych i szerzenie patriotyzmu.

Jesteśmy partnerem silnym, rozwijającym się i otwartym na współpracę –

DOŁĄCZ DO NAS!!!

WIZJA ROZWOJU

Stowarzyszenie Nasza Wieś jest aktywnie działającą organizacją w Gminie Płużnica.

W swoim działaniu kierujemy się dobrem mieszkańców i ich potrzebami wykorzystując potencjał członków.

Jesteśmy rozpoznawalni i otwarci na współpracę. W oparciu o zaufanie zbudowaliśmy wielopokoleniowe społeczeństwo obywatelskie, szanujące się wzajemnie. Kultywujemy tradycje lokalne i szerzymy patriotyzm.