„Wspólna historia – drogą do jej lepszego poznania”

Stowarzyszenie Nasza Wieś w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Płąchawach, Kołem Gospodyń Wiejskich w Błędowie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Błędowie, Radą Sołecką w Błędowie rozpoczyna realizację projektu „Wspólna historia – drogą do jej lepszego poznania”.

Projekt ma na celu zwiększenie więzi międzypokoleniowych poprzez podtrzymywanie tradycji lokalnych i postaw patriotycznych, poznanie historii Polski wśród 48 mieszkańców z sołectwa Błędowo, Płąchawy w okresie od 01.03.2024-31.12.2025 roku.

Co chcemy osiągnąć:

1. Zwiększyć wiedz historyczną na tle lokalnych wydarzeń wśród 48 mieszkańców z sołectwa Błędowo i

Płąchawy

2. Podnieść wiedzę o tradycjach lokalnych wśród 48 mieszkańców z sołectwa Błędowo i Płąchawy

3. Zwiększyć ilość spotkań o znaczeniu patriotycznym dla 48 mieszkańców z sołectwa Błędowo i Płąchawy

4. Zwiększyć integrację międzypokoleniową i sąsiedzką wśród 48 mieszkańców z sołectwa Błędowo i Płąchawy
5.Zwiększyć kreatywność i umiejętności rękodzielnicze wśród 80 mieszkańców sołectwa Błędowo i Płąchaw

6. Zwiększyć umiejętności kulinarne- wspólne gotowanie 3 organizacji

Główne działania, które będą realizowane w okresie: 1.03.2024 r. – 31.12.2025 r. to:

– w 2024 roku:

1. Lokalna tradycja w Pigułce

2. Dzień Rodziny w Błędowie

3. Wyjazd edukacyjny- wzdłuż linii morza ,,Śladami Pomorza”

4. Piknik historyczny „80 rocznica Powstania Warszawskiego”

5. Święto plonów w Płąchawach

6. Warsztaty wokalno-recytatorskie i Święto 11 listopada

7. Warsztaty wigilijne i Wigilia z tradycjami

– w 2025 roku:

1. Seminarium Zapisane w historii Stowarzyszenia Nasza Wieś

2. Dzień Kobiet „Słynne kobiety XX i XXI wieku”

3. Dzień Rodziny w Płąchawach

4. Wyjazd edukacyjny- -wzdłuż linii morza „Śladami demokracji Pomorza Zachodniego”

5. Święto Plonów w Błędowie

6. Wydarzenia wrześniowe i Narodowe czytanie

7. Warsztaty taneczne i Święto 11 listopada

8. Warsztaty wigilijne i Wigilia – spotkanie podsumowujące projekt.

Projekt „Wspólna historia – drogą do jej lepszego poznania” jest dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.