„Wspólna historia – drogą do jej lepszego poznania”

Stowarzyszenie Nasza Wieś w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Płąchawach, Kołem Gospodyń Wiejskich w Błędowie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Błędowie, Radą Sołecką w Błędowie rozpoczyna realizację projektu „Wspólna historia – drogą do jej...