Walne zebranie

Zarząd Stowarzyszenia Nasza Wieś zaprasza na sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się w dniu 25.06.2021 r. o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Błędowie.