Jesienne wieczory z dozą humoru

Stowarzyszenie Nasza Wieś Błędowo otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Razem -raźniej” w ramach grantu z programu „Aktywna Gmina” finansowanego ze środków Gminy Płużnica.

W projekcie przeprowadzono warsztaty teatralne zatytułowane „Jesienne wieczory w dozą humoru”, w których uczestniczyło 20 osób w różnym wieku (od 30-70+) i z różnych miejscowości. Uczestnicy warsztatów nabywali umiejętności teatralnych pod opieką Pani Bożeny Paczkowskiej. W ramach grantu grupa teatralna przygotowała przedstawienie „Kopciuszek”. Premiera miała miejsce 22.10. 2017 r. o godz. 16:00 w świetlicy w Błędowie.
Nagrodą za udział w projekcie był wyjazd do opery na komedię liryczną „FALSTAFF” oraz zdobycie poprzez integrację i zabawę nowych umiejętności.

Projekt pn. „Aktywna Gmina” realizowany jest przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach środków pochodzących z budżetu Gminy Płużnica.