Kategoria: Zrealizowane

Piknik Wilczym Tropem

W dniu 25 sierpnia 2018 roku w Błędowie został zorganizowany Piknik Historyczny „Wilczym Tropem”. Głównym punktem Pikniku była rekonstrukcja historyczna przeprowadzona przez członków Stowarzyszenia Twierdza Chełmno podzielona na 2 scenariusze. Obie sceny nawiązywały do...

Teatr pod chmurką

Stowarzyszenie Nasza Wieś jest opiekunem projektu pt. „Teatr pod chmurką” finansowanego w ramach programu ,,Małe granty w Gminie Płużnica”. Wsparcie finansowe w kwocie 2000 tys. zł. otrzymała grupa nieformalna ,,Twórcze mamy”. W trakcie realizacji...

Jesienne wieczory z dozą humoru

Stowarzyszenie Nasza Wieś Błędowo otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Razem -raźniej” w ramach grantu z programu „Aktywna Gmina” finansowanego ze środków Gminy Płużnica. W projekcie przeprowadzono warsztaty teatralne zatytułowane „Jesienne wieczory w dozą humoru”, w...

Poznajemy historię

W dniach 30.06-2.07.2017 roku Stowarzyszenie Nasza Wieś zorganizowało wyjazd edukacyjno-integracyjny do Oświęcimia, Wieliczki i Krakowa. W wydarzeniu tym więzło udział 50 mieszkańców naszej Gminy. Było to trzecie działanie w ramach projektu „Błędowo z historią...

Razem świętujemy

1 czerwca 2017 roku Stowarzyszenie Nasza Wieś zorganizowało wspólny  Dzień Dziecka/Matki/Ojca w ramach projektu „Błędowo z historia w tle”. To drugie działanie w ramach projektu na którego realizację Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Programu Fundusz...